Powstawanie nowych czynników chorobotwórczych wymusza opracowanie szybkiej strategii produkcji komercyjnego produktu w postaci szczepionek. Biorąc pod uwagę ilość potrzebnych preparatów, idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie technologicznego procesu produkcji w oparciu o zwalidowany system. Zminimalizowałoby to czas potrzebny na wdrożenie technologii produkcji danej szczepionki oraz pozwoliłoby skupić się na badaniach przedklinicznych i klinicznych.Naszą misją jest opracowania systemu NaNoEXPO, który umożliwi badaczom (R+D) testowanie różnych antygenów tak, aby przyspieszyć powstawanie potencjalnych produktów terapeutycznych, w tym szczepionek.
Obecny postęp cywilizacyjny przyczynił się do wykrywania i monitorowania chorób, z których wiele jest powodowanych przez nowe czynniki etiologiczne. Dlatego też ważnym jest, aby był dostępny system, który umożliwi opracowywanie potencjalnych preparatów terapeutycznych nowej generacji w szybki i łatwy sposób.


System NaNoEXPO umożliwi:

pill
Opracowywanie preparatów terapeutycznych nowej generacji
antibody
Testowanie różnych antygenów – wirusowych oraz nowotworowych
time
Skrócenie czasu produkcji szczepionek